5 năm

BIẾN ĐỘNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG 5 NĂM (2017-2021)

Trong 5 năm qua, bất động sản Đà Nẵng có nhiều biến động khi trải qua cả giai đoạn đỉnh điểm và thoái trào, giá trung bình các loại hình bất động sản tuy giảm nhiệt so với năm 2019 nhưng vẫn ở ngưỡng khá cao. Đà Nẵng là một thị trường bất động sản trọng điểm của miền Trung, phát triển khá sớm và góp phần...

Compare listings

So sánh